PERKEMBANGAN TEKHNOLOGI KOMPUTER DARI AWAL HINGGA SEKARANG

PERKEMBANGAN TEKHNOLOGI KOMPUTER DARI AWAL HINGGA SEKARANG
January 22, 2016 No Comments Uncategorized Mahasiswa Akatel

NAMA     : ANDI SITI ALIFAH

NIM         : 14150040

KELAS    : 14 TEL 02

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Artikel ini dibuat digunakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen Bapak Ma’aruf . Semoga artikel ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pendidikan.

 

      2. Latar Belakang

Di zaman modern seperti saat ini komputer bukan lagi barang yang aneh. Komputer begitu penting terutama sebagai penunjang segala kegiatan seperti belajar mengajar , bisnis dll. Dengan menggunakan komputer seseorang dapat memudahkannya dalam pekerjaan.

 

      3. Tujuan

  1. Untuk mengetahui pengertian atau definisi dari komputer.
  2. Untuk mengetahui pemahaman konsep kepada pembaca terhadap perkembangan komputer dari generasi ke generasi.

 

 

BAB II

  1. PEMBAHASAN

Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang
menerima dan menyimpan data, melakukan operasi aritmetik
( pengiraan ) dan logik ( membuat keputusan ) ke atas data dan
kemudian mengeluarkan keputusan ( maklumat ). Komputer
memproses data secara automatik ( tanpa pertolongan manusia ) di
bawah arahan program yang tersimpan dalam unit storan utama.
Program ( atau aturcara ) mengandungi jujukan arahan-arahan yang
mengarahkan komputer mengatasi sesuatu masalah dengan
menggunakan unit-unit yang ada padanya.

Sejarah dan perkembangannya pula, perlu dilihat secara kasar dan
ringkas supaya kita boleh menghargai teknologi komputer masa kini.
Sejarah bermula dari zaman purba di mana manusia telah pun
mencipta dan menggunakan pelbagai sistem pengiraan untuk
kerja-kerja harian mereka. Walaupun sistem yang digunakan pada
zaman itu primitif, tetapi sistem itu mencukupi dan memenuhi
matlamat mereka. Namun sepanjang perkembangan itu, manusia
sentiasa mencari cara supaya mereka boleh mengira dengan cepat dan
tepat. Ini memandangkan kepantasan akal manusia bagi
melaksanakan tugas mengira adalah terbatas. Selain itu, terlalu kerap
menghasilkan kesilapan dan jawapan kurang tepat. Oleh itu, alat atau
mesin mengira yang cepat dan tepat sentiasa diusahakan.

Sejarah perkembangan komputer boleh dibahagikan kepada 3
bahagian untuk menggambarkan pendekatan manusia ke arah
penciptaan komputer yang ada sekarang iaitu :

  1.  a) Sejarah teknik merekod
    b) Sejarah mesin kad tebuk
    c) Sejarah komputer elektronik

Sesetengah buku pula menyatakan bahawa sejarah pengkomputeran
boleh dibahagikan mengikut zaman iaitu :

a) Zaman kaedah primitif
b) Zaman kaedah mekanik
c)  Zaman kaedah elektronik

Walaupun terdapat perbezaan dalam menyatakan sejarah
perkembangan komputer namun kandungannya sama iaitu manusia
menggunakan pelbagai jenis peranti di dalam pemprosesan data.

1. SEBELUM 1940

Sejarah perkembangan awalan merekod ialah di mana orang Sumeria
menulis di atas kepingan tanah liat. Orang Mesir menulis di atas
Papyrus dan menggunakan ‘Calmus’ sebagai alat menulis. Orang
Greek dan Romania menggunakan buku yang diperbuat daripada
kepingan kayu nipis berlilin. Kertas dan pen mula digunakan sejak
kurun ke 14. Namun pada zaman primitif, manusia mengiran dengan
menggunakan jejari tangan dan kaki untuk mewakili nilai atau
bilangan nombor. Jika rekod yang tetap dikehendaki, berbagai-bagai
kaedah digunakan. Satu daripada kaedah-kaedah itu ialah
menandakan rekod itu di permukaan kayu-kayu atau tulang-tulang
binatang.

Peranti pengira terawal ialah sempoa ( abakus ) yang dipercayai
direka lebih daripada 3,000 tahun dahulu ( sesetengah buku
menyatakan 1,500 tahun ) dalam budaya Mediterranean kuno. Bagi
masyarakat Jepun, abakus dikenali sebagai ‘Soroban’. Perkataan
‘abakus’ bermaksud debu dalam bahasa Semitik. Ia adalah bahasa
yang digunakan oleh penduduk tamadun sekitar lembah
Euphrates-Tigris. Seorang ahli Matematik kurun ke 11 mentakrifkan
sebagai “flying so quickly that the eye could not follow their movement”.

    Selepas itu, muncul Tetulang Napier yang telah direka oleh ahli
Matematik Scotland bernama John Napier pada tahun 1617.
Keupayaan Tetulang Napier ialah melakukan operasi darab dan
bahagi namun pengiraan menggunakan alat ini adalah lambat. Atas
sebab itu pada tahun 1645 pula, Blaise Pascal telah membina mesin
Pascaline iaitu mesin pengira mekanikal yang pertama. Nombor boleh
ditambah atau ditolak dengan memusing roda-roda kecil yang
mempunyai angka 0 hingga 9. Roda bergear gerigi digunakan
untuk melaksanakan putaran.

Pada tahun 1673, mesin pengira Leibnitz atau ‘ Stepped Reckoner ‘
telah direka oleh ahli Falsafah dan Matematik Jerman, Baron
Gottfried Wilheim Von Leibnitz dengan mengubah suai mesin
Pascaline. Ini merupakan detik permulaan ke arah rekaan mesin kira
automatik. Alat ini berupaya mengubah operasi aritmetik yang
kompleks kepada beberapa siri langkah yang mudah. Sejarah
perkembangan komputer kemudiannya menembusi bidang
penenunan sutera pada tahun 1804 apabila Joseph-Marie Jacquard
telah membangunkan mesin menenun sutera  yang boleh diatur cara
yang pertama. Mesin tersebut boleh dikawal dengan satu set arahan
untuk melaksanakan satu tugasan khusus. Sudah pasti inilah teori
asas di sebalik komputer dan pengkomputeran.

Menyusul selepas itu ialah Charles Babbage yang digelar ‘Bapa
Komputer’ atau ‘Arkitek Komputer Moden’ telah membina Enjin
Perbezaan ( Different Engine ) pada tahun 1822. Malangnya
pembinaan ciptaan babbge tidak disiapkan akibat beberapa masalah
teknikal. Seterusnya pada tahun 1833, Enjin Analitik ( Analytical
Engine ) mula dibina. Namun usaha pembinaan ini tidak dapat
disiapkan kerana teknologi pada masa itu tidak mampu menyediakan
komponen-komponen yang jitu. Usaha Babbge dilaksanakan oleh
George Scheutz pada tahun 1855 dan pada tahun 1889, Henry anak
lelaki Babbage mereka sebahagian daripada kilang Enjin Analitik itu.

Pada tahun 1854, ahli matematik berbangsa Inggeris, George Boole
telah mencipta satu bidang algebra. Tahun 1890 pula, Hermann
Hollerith telah mencipta mesin Penjadualan Hollerith. Mesin ini telah
digunakan bagi bancian pertama di Russia. Mesin Hollerith telah
menggunakan konsep kad tebuk ciptaan Joseph-Marie Jacquard.
Pada tahun 1937 pula, Howard Aiken memperkenalkan mesin yang
dibuat daripada komponen-komponen mekanik dan elektonik yang
dinamai Mark 1. Mesin ini boleh menyelesaikan masalah fungsi
trigonometri dan pengiraan asas.

 

2. SELEPAS 1940

Perkembangan komputer bertambah rancak setelah memasuki dekad
40an. Beribu-ribu komputer telah dibina dan perkembangan
komputer telah menghasilkan mesin yang tinggi kelajuan, storan dan
ingatan. Zaman ini menandakan permulaan generasi komputer.
Terdapat lima generasi komputer kesemuanya dan setiap generasi
mempunyai cirinya tersendiri.

 

Generasi Pertama ( 1942 – 1959 )

Ciri-ciri :
1. Menggunakan teknologi tiub hampagas.
2. Berupaya memproses beberapa ribu arahan sesaat; lebih pantas
daripada pergerakan alat mekanik.
3. Berupaya menyimpan 10,000 – 20,000 aksara.
4. Menggunakan ingatan teras magnet. Teras magnet adalah
gelang-gelang logam yang amat kecil dan boleh memberikan kuasa
magnet melalui satu dari dua arah.
Contoh :
a. ABC – komputer digital elektronik pertama ( 1937 – 1942 ) oleh John
V. Atanasoff dan dibantu oleh Clifford Benry.
b. ENIAC – diusahakan oleh John W.Mauchly dan J.Presper Eskert.
Dibina tahun 1945 – 1946, permulaan era cemerlang.
c. EDVAC, EDSAC dan UNIVAC 1, IBM 709 – John Von Neumann,
Mauchly dan Eskert
( 1951 )
d. IBM 701 ( 1953 )
e. IBM 650 ( 1959 )

 

Generasi Kedua ( 1959 – 1964 )

Ciri-ciri :
1. Menggunakan transistor menggantikan tiub hampagas. Tiub
hampagas adalah besar dan memerlukan penggunaan kuasa elektrik
yang banyak dan dengan itu mengeluarkan haba serta cepat rosak.
2. Keserasian terhad. Atur cara yang ditulis untuk satu komputer perlu
diubah untuk dilaksanakan pada komputer lain.
3. Menggunakan hanya pita untuk storan yang boleh memproses secara
jujukan sahaja.
4. Menggunakan bahasa aras rendah iaitu bahasa simbolik.
5. Lebih kecil, ringan, murah tahan lama dan mudah digunakan.
6. Bahasa pengaturcaraan peringkat tingi seperti FORTRAN dan
COBOL.
Contoh :
a. IBM 1400 – Pencipta John Bardeen, William Shockley dan Walter
Brattain.
b. UNIVAC M460, IBM 7090, NCR 315 dan BURROUGHS 5000.

 

Generasi Ketiga ( 1964 – 1970 )

Ciri-ciri :
1. Menggunakan teknologi litar bersepadu yang terdiri daripada
beribu-ribu transistor yang diletakkan pada kepingan silikon.
2. Atur cara lebih serasi.
3. Bermulanya konsep multi pengaturcaraan. Beberapa pengguna
berkongsi mesin. Istilah baru perkongsian masa.
4. Bermulanya pemprosesan rawak dengan penggunaan cakera magnet.
5. Lebih kuat, utuh dan padat.
6. Bahasa pengaturcaraan dihasilkan seperti BASIC dan Pascal.
Contoh :
a. IBM 360 ( 1964 )
b. Bermulanya era minikomputer – PDP-8 ( 1965 )
c. ICL 1900 ( International Computer Limited ) dan VAC 9000

 

 

Generasi Keempat ( 1970 – ? )

Ciri-ciri :
1. Penggunaan litar bersepadu berskala besar. Istilah yang digunakan
ialah Penyepaduan Skala-Besar ( Large-Scale Intergration ataupun
LSI ).
2. Penggunaan mikropemprosesan pada satu serpihan.
3. Dengan pengenalan storan maya, atur cara yang bersaiz beberapa kali
saiz ingatan mesin boleh dilaksanakan.
4. Pengenalan kepada cakera pada ingatan baca sahaja ( Compact Disc
Read Only Memory ( CD ROM ) ).
5. Ingatan utama komputer menjadi lebih cekap, pantas dan besar.
Contoh :
a. IBM 370 ( 1970 )
b. PDP-11 ( 1970 )
c. bermulanya era mikrokomputer. Mikrokomputer pertama ialah MITS
( Altair 8800 ) 1975. Selepas itu, Apple I dicipta oleh Steve Mozniak
dan Steve Jobs, Apple II ( 1977 ), Commodore PET.
d. VisiCalc ( Visible Calculator ) – sebuah pukal hamparan elektronik
oleh Dan Brickland.
e. Super komputer yang popular ialah CRAY I.

 

 

Generasi Kelima ( ? )

Ciri-ciri :
1. Lebih canggih, lebih murah, lebih pantas dan lebih hebat daripada
yang sedia ada dan kemampuan ‘melihat’, ‘mendengar’, ‘bercakap’,
dan ‘berfikir’ seperti manusia.
2. Memiliki kecerdikan buatan iaitu setakat mana manusia membuat
komputer itu cerdik.
3. Melaksanakan tugas secara selari berbeza dengan caranya sekarang
dan membolehkan tugas diselesaikan serentak.
4. Lebih cepat dan lebih kuasa untuk membuat penaakulan, belajar dan
membuat kesimpulan.
Contoh :
a. Pentium III

 

BAB III

 PENUTUP

  1. KESIMPULAN                                                                                                                                                            Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, komputer memiliki beberapa fase sebelum mencapai bentuk yang canggih seperti sekarang. Yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaan kantor dan semacamnya dengan aplikasi dan program yang tersedia didalamnya.

       2. SARAN

Dengan terus berkembangnya Teknologi informasi dan komunikasi, alangkah baiknya jika dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif sekaligus berkarakter religius, sehingga mampu untuk menggunakan teknologi dengan mindset yang kritis terhadap kemajuan iptek, dan bersumbangsi untuk orang-orang disekitar.

 

Sumber

http://tienee.tripod.com/sejarah_dan_perkembangan_komputer.htm

http://marinisudharmono.blogspot.co.id/2014/09/mencetak-karakter-dengan-menggunakan.html

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *